0 Comment
Sejarah Singkat Biografi Sultan Agung Hanyokrokusumo Dari Mataram

Sejarah-Singkat-Biografi-Sultan-Agung-Hanyokrokusumo-Dari-Mataram

-Biografi Sultan Agung-Postedby-BukanTrik-, Sultan agung hanyokrokusumo merupakan raja ketiga kerajaan mataram islam disebut mataram islam untuk membedakan dengan mataram hindu di jawa tengah. Ia merupakan keturunan dari panembahan senapati ( sutawijaya) dan putera panembahan seda krapyak panembahan senopati yang dilahirkan pada tahun 1591 merupakan pendiri dinasti mataram sultan agung merupakan raja yang menyadari pentingnya kesatuan di seluruh pulau jawa

Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati. Ayahnya adalah raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah putri Pangeran Benawa raja Pajang.

Sultan agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran dan teratur mengadakan peperangan dengan belanda yang semula berupa kongsi dagang hindia timur jauh (VOC). SULTAN agung menyadari bahwa kehadiran kompeni belanda di batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini terutama meliputi pulau jawa .

Dengan pengeuasaan-penguasaan kerajaan-kerajaan pesisir jawa timur untuk sementara dapat dicegah intervensi kekuasaan asing untuk menjaga agar para raja pesisir tidak memberontak dilakukan politik domestifikasi lewat strategi itu terbina hubungan yang baik dengan berbagi daerah yang telah ditundukan serangan pertama dilakukan lewat laut dengan mengirim 50 kapal pada tahun 1628

Pasukan mataram menyerang benteng belanda dengan persenjataan tombak dan pedang untuk membendung serangan hebat itu VOC mengerahkan 2866 serdadu dalam pertempuran yang berlangsung dengan meriam meriam nya berhasil menghalau pasukan mataram

Setahun berikutnya serangan kedua dilancarkan lewat darat dalaa penyerbuan ini pasukan mataram mendapat perbekalan lebih baik. Pasukan-pasukan berkuda dilengkapi dengan gajah-gajah yang mengangkut meriam dan gudang-gudang makanan didirikan ditegal dan cirebon

Pasukan mataram berhasil merebut benteng Hollandia tetapi pasukan sultan agung tidak berhasil mempertahankan benteng tersebut karena bahaya kelaparan melanda. Gudang-gudang perbekalan mataram di ketahui oleh mata-mata musuh yang rela menjual negerinya untuk kekuasaan masing-masing Setelah itu gudang perbekalan itu dibakar habis sehingga menggagalkan rencana yang telah rapi di susun

Sejak kegagalan itu sultan agung tidak lagi mengadakan inisiatif penyerbuan ke batavia namun raja itu tetap tidak mau berdamai dengan belanda ia menutup kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai utara jawa pelabuhan jepara menjadi satu-satunya bandar yang terbuka bagi dunia dalam perdagangan beras  penutupan kota-kota pelabuhan seperti gersik, surabaya dan tuban menjadi kan kerajaan mataram meninggalkan sifat agromaritim  yaitu hidup dari hasil pertanian dan perdagangan lewat laut.

Kerajaan matara menjadi kerajaan pedalaman yang hidup dari pertanian mataram menjadi terpencil karena tidak ada relasi dengan kekuatan kekuatan lain selain dengan belanda. Sampai-sampai wafatnya pada tahun 1645 sultan agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC. mEskipun ada tawaran untuk itu penggantinya sultan mangkurat i sepeningalan ayahnya segera mengadakan perdamaian dengan kompeni yang menjadikan nya bulan-bulanan politik devide eit impera ( adu domba membagi dan menguasai) belanda

Perlawanan sultan agung terhadap kompeni memiliki makna simbolis karena menjadi lambang perjuangan suatu bangsa untuk menegakan kesatuan wilayah dengan mengusir penjajah bangsa asing lewat tokoh mataram merasakan hasrat bangsa indonesia yang mendambakan kesatuan baik wilayah maupun pemerintahan nya 

Sesunguhnya semangat yang sama pernah di cetuskan oleh prabu karta negara dari kerajaan singasari dan maha patih gajah mada dari majapahit. Rupanya semangat kebangsaan nasionalisme belum tumbuh di kalangan rakyat tetapi hanya terbatas di kalangan raja dan bangsawan rakyat dengan mudah menjadi sasaran tipu muslihat belanda langkah sultan agung itu menjadi inspirasi bagi bangsa indonesia di kemudian hari bahwa persatuan dan kesatuan memang mutlak dilakukan guna menghancurkan penjajah asing


Demikian penjelasan lengkap mengenai Kisah perjuangan “Sejarah dan Perjuangan Sultan Agung Hanyokrokusumo Dari Mataram” semoga dapat bermanfaat, terima kasih untuk kunjungan ke blog BukanTrik. Silahkan baca juga artikel terkait lainnya


Posting Komentar

silahkan berkomentar dengan sopan

 
Top